Trang chủ Cẩm nang Zii Yến
Nguồn gốc Yến sào
Nguồn gốc Yến sào

Tương truyền rằng yến sào được bắt nguồn tại Trung Quốc. Từ 1.500 năm trước (SCN) tổ yến được tìm thấy đầu tiên dưới triều đại nhà Đường bởi một...

0931 599 916